Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Η Αγία Ανθία (Εορτή Ανθή)


Δίδωσι μήτηρ νεκρικὸν κόσμον τέκνῳ,
Αὐτὴ ἑαυτὴν συγκεκομμένην σπάθαις.

Πρόκειται για την μητέρα του Αγίου Ελευθερίου,που όταν αγκάλιασε το νεκρό σώμα του γιου της,οι δήμιοι αποκεφάλισαν και αυτή.