Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

Ο Άγιος Μωυσής (ή Μωσής) ο Ομολογητής


Άγνωστος στον Συναξαριστή του Αγίου Νικόδημου.
Μνημονεύεται σαν Ομολογητής την 2α Δεκεμβρίου στον Συναξαριστή Delehaye.
Στον Παρισινό Κώδικα 1578 αναφέρεται την 3η Δεκεμβρίου σαν Μωυσής ο οικονόμος,που μάλλον θα είναι ο ίδιος με τον ομολογητή.