Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2009

Ο Άγιος Σεκούνδος

Φωτιστή των Ισπανών θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον άγιο Σεκούνδο. Έζησε τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν. Και κατά την παράδοση, στάλθηκε από τους αποστόλους στην Ισπανία για να κηρύξει εκεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μετά από ένα ευχάριστο ταξίδι, αποβιβάστηκε στην πόλη, που σήμερα λέγεται Κάδιξ. Εκεί, από το ένα μέρος με το κήρυγμα και την αρετή του, από το άλλο με τα θαύματα, που η θεία χάρη ενεργούσε μέσω αυτού, πολλοί από τους κατοίκους πίστεψαν στο Χριστό. Στη συνέχεια ο Σεκούνδος πήγε και σε άλλες πόλεις της Ισπανίας, μιμούμενος και σ' αυτό το παράδειγμα των αποστόλων, οι οποίοι ως γνωστόν, πήγαιναν από πόλη σε πόλη και κήρυτταν παντού το Ευαγγέλιο και ίδρυσαν νέες Εκκλησίες. Τους τελευταίους κόπους και αγώνες του Σεκούνδου, στεφάνωσε μαρτυρικός θάνατος.