Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Ο Άγιος Πέτρος ο Θαυματουργός Μητροπολίτης πάσης Ρωσίας (Ρώσος)


Δεν έχουμε λεπτομέρειες για τον Βίο του Αγίου.