Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2009

Οι Άγιοι Ευτύχιος,Θεσσαλονίκη,200 Άνδρες και 70 Γυναίκες


Όλοι μαρτύρησαν δια ξίφους.