Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009

Ο Προφήτης Αγγαίος

Καταγόταν από την Ιερατική φυλή του Λευΐ και είναι ο 10ος των μικρών λεγόμενων προφητών.Γεννήθηκε στη Βαβυλώνα,όταν διαρκούσε η αιχμαλωσία των Ιουδαίων. Ο Αγγαίος ήταν αυτός,που μαζί με τον προφήτη Ζαχαρία αναθέρμαναν το ζήλο των Ιουδαίων για την ανοικοδόμηση του Ναού του Σολομώντος.Το προφητικό βιβλίο του Αγγαίου είναι χωρισμένο σε δύο κεφάλαια και έχει απλό και αυστηρό ύφος.Επειδή ο Αγγαίος καταγόταν από λευιτική οικογένεια,όταν πέθανε,τάφηκε στα μνήματα των Ιερέων. Να όμως και τι συμβουλεύει στους Ιερείς:"Ούτως πάντα τα έργα των χειρών αυτών και ος εάν εγγίση εκεί,μιανθήσεται ένεκεν των λημάτων αυτών των ορθρινών".Έτσι,λέει ο Αγγαίος, συμβαίνει με όλα τα έργα των χειρών αυτών.Όποιος Ιερέας δηλαδή,είναι μολυσμένος από δωροδοκίες που πήρε πρωί-πρωί,ή από άλλες αμαρτίες και παρακοές που διέπραξε, αν αγγίξει το θυσιαστήριο θα το μολύνει.Η προσφορά του δηλαδή,θα θεωρηθεί μολυσμός.

Απολυτίκιο.Ήχος δ’.Ταχύ προκατάλαβε.
Προφήτης θεόληπτος,οία θεράπων Θεού,τω κόσμω ενδέδειξαι,ανακαθάρας τον νουν,Αγγαίε πανεύφημε,όθεν εορταζόντων,ένθα πέφυκεν ήχος,ήρθης ως εορτάζων,εν Θεώ φερωνύμως,
ω πρέσβευε θεηγόρε,σώζεσθαι άπαντας.