Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2009

Μνήμη Εγκαινίων της Αγίας Σοφίας (562 μ.Χ.)
Δεν έχουμε λεπτομέρειες για το γεγονός.

Ο Άγιος Σχίνων
Μαρτύρησε δια ξίφους.


Ο Άγιος Χρυσογόνος

Ο Χρυσόγονος αυτός είναι άγνωστος στους Συναξαριστές και τα έντυπα Μηναία.Η μνήμη του αναφέρεται στον Σαβαϊτικό Κώδικα 635 την ήμερα αυτή,ως εξής:"Χρυσογόνου έπαρχου πόλεως Θεσσαλονίκης" (βλ.Δημητριεύσκη,Τυπικά,τόμος Β',σελ.365).
Ο Άγιος Πομπίος

Η μνήμη του αναφέρεται επιγραμματικά στο "Μικρόν Ευχολόγιον ή Αγιασματάριον" έκδοση "Αποστολικής Διακονίας" 1959, χωρίς άλλες πληροφορίες.
Πουθενά άλλου δεν αναφέρεται η μνήμη του (ίσως είναι το ίδιο πρόσωπο με τον μάρτυρα Μόβιο ή Πόμπιο, από τους 10 μάρτυρες της Κρήτης).