Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2009

Ο Όσιος Ηλιού Μουρόμας ο Θαυματουργός "ο εν τω Σπηλαίω" (Ρώσος)


Δεν έχουμε λεπτομέρειες για τον Βίο του Οσίου.