Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2009

Ο Όσιος Νείλος "ο εν τη νήσω Στολοβνόε εν τη λίμνη Σεληγέρα" ο Νέος και θαυματουργός (Ρώσος)Δεν έχουμε λεπτομέρειες για τον Βίο του Οσίου.