Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009

Οι Άγιοι Ευστράτιος,Αυξέντιος,Ευγένιος,Μαρδάριος και Ορέστης (Εορτή Ευστράτιος)

Μαρτύρησαν κατά το σκληρό διωγμό των χριστιανών επί Διοκλητιανού.Ο Ευστράτιος,που ήταν ανώτερος αξιωματικός, συνελήφθη από το Δούκα Λυσία.Αυτός,αφού τον βασάνισε με τον πιο φρικτό τρόπο, έπειτα τον έστειλε στον έπαρχο Αγρικόλα.Φημισμένος αυτός για την ωμότητα του απέναντι στους χριστιανούς,έβαλε τον Ευστράτιο να βαδίσει με σιδερένια παπούτσια,που είχαν μέσα μυτερά καρφιά.Κατόπιν τον αποτελείωσε,αφού τον έριξε μέσα στη φωτιά.Τον Αυξέντιο, που ήταν Ιερέας και συμπολίτης του Ευστρατίου,ο ηγεμόνας τον πίεσε να αλλαξοπιστήσει με πολλές δελεαστικές υποσχέσεις.Αλλά ο άξιος λειτουργός του Χριστού απάντησε:
"Δεν είναι ανάγκη να λέω πολλά λόγια Λυσία.Στη ζωή αυτή είμαι του Χριστού και θα είμαι δικός Του μέχρι θανάτου.Και αν αναρίθμητους δαρμούς και πληγές μου δώσεις,και αν με φωτιά και σίδερο με λιώσεις,ο Χριστός μου είναι παντοδύναμος και ο Σταυρός Του ακαταμάχητος.Αυτός καθ'εαυτόν ο Αυξέντιος είναι αδύνατος.Αλλά του χριστιανού Αυξεντίου το φρόνημα δε θα κάμψεις ποτέ".Εξαγριωμένος ο ηγεμόνας από την απάντηση, αμέσως τον αποκεφάλισε.Το Μαρδάριο,αφού τρύπησαν τους αστραγάλους του τον κρέμασαν με το κεφάλι προς τα κάτω και τον έκαψαν.Ο αξιωματικός Ευγένιος,αφού του έκοψαν τη γλώσσα και τα χέρια και του έσπασαν τα πόδια,εξέπνευσε.Τον δε στρατιώτη Ορέστη τον θανάτωσαν,αφού τον ξάπλωσαν σε πυρακτωμένο κρεβάτι.

Απολυτίκιο.Ήχος δ’.Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.
Η πενταυγής των Αθλοφόρων χορεία,τη των αγώνων νοητή δαδουχία,την οικουμένην άπασαν αυγάζει νοητώς,ο σοφός Ευστράτιος,Αυξεντίω τω θείω Ορέστης και Μαρδάριος και Ευγένιος άμα,ους ευφημούντες είπωμεν πιστοί,χαίροις Μαρτύρων,πεντάριθμε σύλλογε.

Κοντάκιον.Ήχος β’.Την εν πρεσβείαις.
Φωστήρ εφάνης λαμπρότατος τοις εν σκότει,της αγνωσίας καθημένοις,Αθλοφόρε,πίστιν ως δόρυ δε περιθέμενος,των δυσμενών τα θράση,ουκ επτοήθης Ευστράτιε,Ρητόρων υπάρχων ευγλωττότερος.