Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

Ο Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Διαπρεπέστατος θεολόγος και ποιητής του 8ου αιώνα και μέγας πατήρ της Εκκλησίας.Γεννήθηκε στη Δαμασκό στα τέλη του 7ου αιώνα και έτυχε επιμελημένης αγωγής από τον πατέρα του Σέργιο,που ήταν υπουργός οικονομικών του άραβα χαλίφη Αβδούλ Μελίκ του Α’.Δάσκαλός του ήταν κάποιος πολυμαθής και ευσεβέστατος μοναχός,που ονομαζόταν Κοσμάς και ήταν από τη Σικελία.Ο Σικελός μοναχός πράγματι,εκπαίδευσε τον Ιωάννη και τον θετό του αδελφό Κοσμά τον Μελωδό,άριστα
σ'όλους τους κλάδους της γνώσης.Όταν πέθανε ο Σέργιος,ο γιός του Ιωάννης διορίστηκε, χωρίς να το θέλει,πρωτοσύμβουλος του χαλίφη Βελιδά (705-715).Αργότερα, όταν ο χαλίφης Ομάρ ο Β'εξήγειρε διωγμό κατά των χριστιανών,ο Ιωάννης μαζί με τον θετό του αδελφό Κοσμά (τον έπειτα επίσκοπο Μαϊουμά),έφυγαν από τη Δαμασκό και πήγαν στην Ιερουσαλήμ.Εκεί ο Ιωάννης έγινε μοναχός στην περίφημη Μονή του αγίου Σάββα,όπου έμεινε σ'όλη του τη ζωή, μελετώντας και συγγράφοντας.Στο διωγμό κατά των αγίων εικόνων,επί Λέοντος του Ισαύρου (726),πήρε ενεργό μέρος.Και εξαπέλυσε κατά του ασεβούς αυτοκράτορα,τους τρεις γνωστούς λόγους υπέρ των αγίων εικόνων,πράγμα που θορύβησε τον Λέοντα.Ο Ιωάννης κατανάλωσε όλη του τη ζωή για τη δόξα της Εκκλησίας και άφησε σε μας θησαυρούς ανυπολόγιστης αξίας.Έζησε με οσιότητα πάνω από εκατό χρόνια και κοιμήθηκε ειρηνικά το 749.Τάφηκε στη Μονή του αγίου Σάββα.

Απολυτίκιο.Ήχος γ’.Θείας πίστεως.
Θείον όργανον,της Εκκλησίας,λύρα εύσωμος,της ευσεβείας,ανεδείχθης Ιωάννη πανεύφημε όθεν πυρσεύεις του κόσμου τα πέρατα,ταις των σοφών σου δογμάτων ελλάμψεσι.Πάτερ Όσιε,Χριστόν τον Θεόν ικέτευε,δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Κοντάκιον.Ήχος β’.Τα άνω ζητών.
Δαμάσας πολλοίς,ιδρώσι της ασκήσεως,το σώμα το σον,εις ύψος ουράνιον,ευπετώς ανέδραμες,όπου μέλη θεία σοι δίδονται,α τρανώς εμελώδησας,τοις φίλοις Κυρίου Πάτερ Όσιε.