Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

Ο Άγιος Αμβρόσιος επίσκοπος Μεδιολάνων

Ο Αμβρόσιος,διακεκριμένος Ρωμαίος πολίτης, γεννήθηκε περίπου το 340 μ.Χ.
Σπούδασε ρητορική,φιλοσοφία και νομικά.Στα Μεδιόλανα ασχολήθηκε με το επάγγελμα του δικαστή.Φύλασσε με λόγια και έργα την αλήθεια και απέδιδε αντικειμενικά τη δικαιοσύνη,αν και δεν είχε βαπτισθεί ακόμα χριστιανός. Όσον αφορά σ'αυτό όμως, απαντά ο θεόπνευστος λόγος της Αγίας Γραφής:
"Αλλ’ εν παντί έθνει ο φοβούμενος αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτός αυτώ εστί".Δηλαδή,σε κάθε έθνος, όποιος σέβεται το Θεό και πολιτεύεται στη ζωή του με δικαιοσύνη,είναι δεκτός απ'Αυτόν και είναι δυνατόν να αρέσει σ'Αυτόν.Και πράγματι, ο Αμβρόσιος με τη ζωή του άρεσε στο Θεό.Γι'αυτό και τον αξίωσε να βαπτισθεί χριστιανός,να γίνει έπειτα αναγνώστης και αφού μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα πέρασε όλους τους εκκλησιαστικούς βαθμούς, μετά από απόφαση του βασιλιά Ουαλεντιανού του Α’,χειροτονήθηκε επίσκοπος Μεδιολάνων.Σαν επίσκοπος,ο Αμβρόσιος ποίμανε άριστα το ποίμνιό του,αγωνίστηκε κατά των αιρέσεων,αλλά και το βασιλιά Θεοδόσιο δεν επέτρεψε να εισέλθει στο ναό,παρά μόνο όταν μετάνιωσε ειλικρινά για τους φόνους που έκανε στον Ιππόδρομο της Θεσσαλονίκης.Ο Αμβρόσιος πέθανε ειρηνικά το έτος 397 μ.Χ.,σε ηλικία 57 χρονών.

Απολυτίκιο.Ήχος δ’.Ταχύ προκατάλαβε.
Ως θείος διδάσκαλος και ιεράρχης σοφός,δογμάτων ακρίβειαν,μυσταγωγείς τους πιστούς, Αμβρόσιε Όσιε λύεις αιρετιζόντων,την αχλύν τοις σοις λόγοις,φαίνεις της ευσεβείας, την θεόσδοτον χάριν,εν η τους σε γεραίροντας,συντηρεί απήμονας.

Κοντάκιον.Ήχος γ’.Θείας πίστεως.
Θείοις δόγμασι περιαστράπτων,απημαύρωσας Αρείου πλάνην,Ιερομύστα και ποιμήν Αμβρόσιε,θαυματουργών δε δυνάμει τού Πνεύματος,πάθη ποικίλα σαφώς εθεράπευσας,Πάτερ Όσιε,Xριστόν τον Θεόν ικέτευε,δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.