Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

Ο Προφήτης Ναούμ

Είναι ένας από τους δώδεκα μικρούς λεγόμενους προφήτες.
Έζησε τον 7ο αιώνα προ Χριστού και ήταν από τη φυλή του Συμεών.Πατρίδα είχε την Ελκεσέμ,γι'αυτό ονομάστηκε και Ναούμ ο Ελκεσαίος.
Το βιβλίο της προφητείας του αποτελείται από τρία μικρά κεφάλαια και αφορά την τύχη της πόλης Νινευή.
Στο Α' κεφάλαιο,υμνεί το Θεό.
Στο Β' κεφάλαιο,προαναγγέλλει τον όλεθρο της Νινευή με τα άρματα της,τους Ιππείς και τους θησαυρούς της.
Στο Γ' κεφάλαιο,χαρακτηρίζει τη Νινευή σαν πόλη των αιμάτων,του ψεύδους,της μεγάλης αδικίας και πορνείας.
Ας δούμε,όμως,τι λέει για τους αμαρτωλούς ανθρώπους τέτοιας πόλης,και τι γι'αυτούς που είναι κοντά στον Κύριο:"Χρηστός Κύριος τοις υπομένουσιν αυτόν εν ήμερα θλίψεως και γινώσκων τους ευλαβουμένους αυτόν και εν κατακλυσμοί πορείας συντέλειαν ποιήσεται τους επεγειρομένους και τους εχθρούς αυτού διώξεται σκότος".Ναούμ,Α' 7 -8..
Δηλαδή ο Κύριος είναι ευεργετικός για εκείνους που μένουν κοντά Του στις ημέρες των θλίψεων τους.
Γνωρίζει ο Κύριος και περιβάλλει με συμπάθεια εκείνους που Τον σέβονται.
Εναντίον όμως των αμαρτωλών,που αλαζονικά με κάθε είδους αμαρτία εγείρονται εναντίον Του, θα ορμήσει σαν κατακλυσμός για να τους εξαφανίσει τελείως.Θα καταδιώξει τους εχθρούς Του και θα τους κυριεύσει το σκοτάδι του θανάτου.
Ο πρ.Ναούμ πέθανε ειρηνικά και τάφηκε στον τόπο των πατέρων του.

Απολυτίκιο.Ήχος γ’.Θείας πίστεως.
Νόμω έλαμψας, προαναγγέλλων,τας της χάριτος,Ναούμ Προφήτα,ομωνύμως παρακλήσεις εν Πνεύματι·δι'ων ο Λόγος ουσίαν την βρότειον,επιφανείς τοις ανθρώποις κατηύφρανεν όθεν πρέσβευε,Τριάδι τη πανοικτίρμονι,δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.