Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2009

Ο Άγιος Θεότεκνος

Μαρτύρησε δια ξίφους.


Ο Άγιος Μαριανός
Μαρτύρησε δια λιθοβολισμού.


Ο Άγιος Ευγένιος


Μαρτύρησε, αφού τον χτύπησαν με ξύλα μέχρι θανάτου.
Σε άλλο Συναξαριστή η μνήμη του αναφέρεται μετά του Αγίου Μαρίνου.


Σύναξη Αρχιστράτηγου Μιχαήλ "εν τοις Άδδα" (ή Αδδά)Δεν έχουμε λεπτομέρειες για το γεγονός.