Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

Ο Όσιος Γράτος

Απεβίωσε ειρηνικά.Σε ορισμένους Συναξαριστές αναφέρεται σαν επίσκοπος Εφέσου και μαζί με τον Όσιο Νόννο.
Ο Άγιος Διογένης
Μαρτύρησε δια λιθοβολισμού.


Ο Άγιος Αβέρκιος
Μαρτύρησε δια ξίφους.


Ο Όσιος Νόννος
Απεβίωσε ειρηνικά.


Ο Όσιος Φιλόθεος ο ΚαρεώτηςΥπήρξε πνευματικός πατέρας του πιο πάνω οσίου Νεκταρίου,είχε προορατικό χάρισμα και απεβίωσε ειρηνικά.

Οι Άγιοι Οσιομάρτυρες του Αγίου Όρους


Ήταν Αγιορείτες μοναχοί,από διάφορα κελιά (της σκήτης των Καρυών),οι οποίοι αντιστάθηκαν στον βασιλιά Μιχαήλ και τον λατινόφρονα Πατριάρχη Ιωάννη Βέκκο (1275 -1282) και υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο.Ο μεν Πρώτος του Αγίου Όρους απαγχονίστηκε,
οι δε υπόλοιποι αποκεφαλίστηκαν.


Ο Άγιος Νιζέριος (Λουξεμβούργιος)


Λεπτομέρειες για τη ζωή αυτού του αγίου της ορθοδοξίας,μπορεί να βρει ο αναγνώστης στο βιβλίο "Ή εν Ορθοδοξία Ηνωμένη Ευρώπη",του Γ.Ε. Πιπεράκη,Εκδόσεις "Επτάλοφος", Αθήναι 1997.