Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Προσευχή

Η προσευχή αποτελεί μοναδική γέφυρα που ενώνει θεό και άνθρωπο.Οι προσευχές εισακούονται όλες από το θεό και ανάλογα την κρίση του θεού αν είναι για το συμφέρον μας πραγματοποιούνται και κάποιες αιτήσεις μας που περιέχουν.Υπάρχουν πάρα πολλές προσευχές που έχουν γραφεί και μπορούμε να τις διαβάσουμε και να τις λέμε,αλλά μπορούμε και μόνοι μας να κάνουμε αυτοσχέδια ,να αφήσουμε την ψυχή ελεύθερα να μιλήσει ,να είναι ανιδιοτελής, καρδιακή. Πολύ ωφέλιμη θάναι αν συνοδεύεται με δάκρυα.μια δυο λέξεις προσευχής καρδιακής με δάκρυα ψυχής θα τρέξει γρηγορότερα στο αυτί του θεού και ο θεός θα επέμβει..Μην ξεχνάμε την προσευχή. Αν δεν αισθάνεστε ότι έχετε την ανάγκη να προσεύχεστε ή έχετε να προσευχηθείτε κάτι μήνες ή έτη στραφείτε σε ανάγνωση κάποιου πνευματικού βιβλίου ή κάποιων κειμένων της Καινής Διαθήκης και θα δείτε σύντομα μία αλλαγή προς το καλύτερο στην πνευματική σας πορεία.

Δέσποτα γλυκύτατε Kύριε ημών Iησού Xριστέ,
εξαπόστειλον την αγίαν σου χάριν και λύσον με έκ των
δεσμών της αμαρτίας. Φώτισον μου το σκότος της ψυχής
όπως κατανοήσω το Σόν άπειρον έλεος, και αγαπήσω
και ευχαριστήσω αξίως Σε τον γλυκύτατον Σωτήρα μου,
τον άξιον πάσης αγάπης και ευχαριστίας।


Nαι αγαθέ ευεργέτα μου και πολυεύσπλαχνε Kύριε?
μή απώση αφ’ ημών το σόν έλεος, αλλά σπλαχνίσθητι
το Σον πλάσμα.


Γινώσκω, Kύριε, το βάρος των ημών πλημμελημάτων,
αλλά είδον και τον Σόν ανείκαστον έλεος. Θεωρώ το
σκότος της αναισθήτου μου ψυχής, αλλά πιστεύω με
χρήστας ελπίδας, αναμένων θειόν Σου φωτισμόν και
την απαλλαγήν των πονηρών ου κακών και ολεθρίων
παθών? τη πρεσβεία της γλυκυτάτης Σου Mητρός
Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Aειπαρθένου Mαρίας
και πάντων των Aγίων. Aμήν

Όσίου Iωσήφ του Hσυχαστή
http://eiskapernaoum.blogspot.com