Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Οι πόνοι της Παναγίας

Θεριά οι άνθρωποι, δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν.
Χίλιες φορές να γεννηθείς, -τόσες-, τόσες θα σε σταυρώσουν.