Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Η υπομονή του ανθρώπου καταργεί τις συμφορές του.

Όλες οι δυσκολίες και οι θλίψεις όταν δεν τις ζούμε με υπομονή, μάς βασανίζουν διπλά.
Γιατί η υπομονή του ανθρώπου καταργεί τις συμφορές του.
Η μικροψυχία είναι μητέρα τής κόλασης.
Η υπομονή είναι μητέρα τής παρηγοριάς και είναι μιά δύναμη που γεννιέται από την ευρυχωρία τής καρδιάς.
Τη δύναμη αυτή είναι δύσκολο ο άνθρωπος να την βρεί στις θλίψεις του, εκτός κι αν τού δοθεί ως θείο χάρισμα, που το κυνήγησε με την προσευχή και το έφτασε με τα δάκρυα.
Οσίου Iσαάκ του Σύρου, Λόγος ΜΣΤ Περί υπομονής