Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

O Άγιος Φιλάρετος Πατριάρχης Μόσχας

Δεν έχουμε λεπτομέρειες για τον βίο του Αγίου.