Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

Ο Άγιος Ιννοκεντίος ο Θαυματουργός πρώτος επίσκοπος Ιρκούτας

Δεν έχουμε λεπτομέρειες για τον βίο του Ρώσου Αγίου.