Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Ο Άγιος Θεόδωρος Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ

Δεν έχουμε λεπτομέρειες για τον βίο του Αγίου.