Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

Ο Όσιος Λουκάς «ὁ ἐν Σπηλαίῳ»

Δεν έχουμε λεπτομέρειες για τον βίο του Ρώσου Οσίου.