Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Άγιος Ιωνάς ο θαυματουργός Αρχιεπίσκοπος Νοβογορδίας

Δεν έχουμε λεπτομέρειες για τον βίο του Αγίου.