Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

Oι Άγιοι Ευτύχιος, Θεσσαλονίκη, Διακόσιοι Άνδρες και Εβδομήντα Γυναίκες

Μαρτύρησαν όλοι δια ξίφους