Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

O Όσιος Ηλιού Μουρόμας ο Θαυματουργός «ὁ ἐν τῷ Σπηλαίῳ»

Δεν έχουμε λεπτομέρειες για τον βίο του Ρώσου Οσίου.