Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

Ο Όσιος Σίμων ο Μυροβλήτης κτήτορας της Ιεράς Μονής Σιμωνόπετρας

Δεν υπάρχουν σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία για τη ζωή του Όσιο Σίμωνα. Μόνο ότι έζησε ασκητικά και υπήρξε κτήτορας της Ιεράς Μονής Σιμωνόπετρας Αγίου Όρους. Απεβίωσε ειρηνικά. Κάποιες λεπτομέρειες (μερικές ίσως και φανταστικές), βλέπε στον «Μέγα Συναξαριστή» του Ματθαίου Λαγγή τόμος 12ος, σελ. 724, έκδοση 1993. Η Ακολουθία του συγκεκριμένου Οσίου, κυκλοφόρησε το 1924 από τον ηγούμενο της Σίμωνος Πέτρας Ιερώνυμο.
Ἀπολυτίκιον
Ήχος πλ. α'. Τον συνάναρχον Λόγον
Τη ασκήσει εκλάμψας εν Άθω Όσιε, ως καθαρθείς την καρδίαν των αρετών τω φωτί, εδοξάσθης θαυμαστώς Σίμων μακάριε· διό και βλύζειν κρουνηδόν, μύρα εύοσμα ημίν, ηξίωσαι μετά τέλος. Αλλά μη παύση πρεσβεύων, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.