Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Ο Άγιος Στέφανος Αρχιεπίσκοπος Σουρόζας

Δεν έχουμε λεπτομέρειες για τον βίο του Ρώσου Αγίου