Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

O Άγιος Πέτρος ο θαυματουργός Μητροπολίτης πάσης Ρωσίας

Δεν έχουμε λεπτομέρειες για τον βίο του Αγίου.