Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

Ο Aγιος Αθανάσιος Χανδακλής στον Παλαμά Καρδίτσας