Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

Ο Όσιος Νικόλαος ο απλός και θαυματουργός δούκας Τζερνηγοβιγίας «ὁ ἐν τῷ Σπηλαίῳ»

Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τον βίο του Οσίου.