Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011

Ο Άγιος Λουκιανός ο ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος των Σπηλαίων του Κιέβου

Δεν έχουμε λεπτομέρειες για τον βίο του Αγίου.