Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Οι Άγιοι Ουαλλέριος και Χρυσάφιος

Οι Άγιοι Ουαλλέριος και Χρυσάφιος (ή Xρύσαφος) μαρτύρησαν δια ξίφους.