Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Μια ευχή γαι ασθενή

Κύριε ιησού χριστέ
εσύ που σου κρούω την πόρτα
ελέησον με την φτωχή ψυχή

και στο όνομα το άγιο σου, στο όνομα το άγιο του πατέρα θεού
φώτισε με με την θεία άγια σου χάρη και θεράπευσον με ώστε να ποιεί ν το θέλημά σου.