Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

Η Πλατυτέρα των ουρανών (Απολυτίκιο)

Παναγία Δέσποινα υπό την σκέπην σου πάντες οι δούλοι σου τρέχομεν και απρακαλούμεν σε οι ανάξιοι πρόφθασον και Λύτρωσον τους αμαρτωλούς ελευθέρωσον την ποίμνην σου ταύτην από πάσης περιστάσεως και από τον θάνατον τον εξαφνικόν και όλεθρον, ίδωμεν ότι δύνασαι πάντα όσα θέλεις και βούλεσαι Δέσποινα του κόσμου Βασίλισσα Κυρία του Πατρός, ευλογημένη επάκουσον τους παρακολούντας σε.