Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

Άς ακούσουμε τον Κύριο...

Έτσι μας ομιλεί ο Κύριος:

Με ονομάζεται Κύριον, αλλά δεν με υπακούτε.
Με ονομάζεται Φως, αλλά δεν με βλέπετε.
Με ονομάζεται Οδόν, αλλά δεν με περιπατείτε.
Με ονομάζεται Ζωήν, αλλά δεν με επιθυμείτε.
Με ονομάζεται Σοφόν, αλλά δεν με ακολουθείτε.
Με ονομάζεται Αιώνιον, αλλά δεν ζητείτε.
Με ονομάζεται Ισχυρόν, αλλά δεν με τιμάτε.
Με ονομάζεται Δίκαιον, αλλά δεν με φοβείσθε.

Εαν σας καταδικάσω εν Ημέρα Κρίσεως... ΜΗΝ ΕΚΠΛΑΓΕΙΤΕ !!!