Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 16o

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 17o

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 18o

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 19o - Μέρος 1o

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 19o - Μέρος 2o

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 20o - Μέρος 1o

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 20o - Μέρος 2o

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 21o

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 22o - Μέρος 1o

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 22o - Μέρος 2o

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 23o - Μέρος 1o

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 23o - Μέρος 2o

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 24o - Μέρος 1o

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον‎: Κεφάλαιο 24o - Μέρος 2o