Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

Ο Άγιος Ιωάννης Πατριάρχης Γεωργίας

Ο Άγιος Ιωάννης έζησε κατά τον 9ο αιώνα μ.Χ. και πατριάρχευσε στη Γεωργία από το 1033 μ.Χ. μέχρι το 1048 μ.Χ. Πριν την εκλογή του, ως Πατριάρχου, είχε μονάσει στη μονή του Καλίπου, στην Αντιόχεια της Συρίας, όπου μόναζαν πολλοί Γεωργιανοί μοναχοί.
Ο Άγιος Ιωάννης κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 1048 μ.Χ.