Κυριακή, 21 Μαρτίου 2010

Οι Άγιοι Οκτώ εν Φθιώτιδι«Τη Κυριακή, προ του Ευαγγελισμού, την σύναξιν των οκταρίθμων εν Φθιώτιδι Αγίων εορτάζομεν». Δεν έχουμε άλλες λεπτομέρειες για τον βίο των Αγίων.


Ο Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας

Δεν έχουμε λεπτομέρειες για τον βίο του Αγίου παρά μόνο ότι μαρτύρησε το 1800 μ.Χ.

Η Αγία Μαρία «ἡ ἐν Πέργη»

Η Αγία Μαρία «ἡ ἐν Πέργῃ» είναι άγνωστη στους Συναξαριστές. Η μνήμη της αναφέρεται στον Λαυριωτικό Κώδικα Δ 25 φ. 64 α, καθώς και η ασματική της Ακολουθία, που η ακροστιχίδα του Κανόνα της αρχίζει: «Δέχου τὸν ὕμνον εὐμενῶς μακαριωτάτη». Μάλλον είναι ποίημα του Θεοφάνους και εξυμνείται σαν καλλίνικος μάρτυς.