Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

Ο Άγιος Κύριλλος ο ΙερομάρτυραςΟ Άγιος Ιερομάρτυρας Κύριλλος, σύμφωνα με το Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο, ήταν Επίσκοπος και μαρτύρησε στην Αφρική κατ' άγνωστο χρόνο.


Ο Άγιος Ερμής ο Απόστολος

Τον Άγιο Ερμή αναφέρει ο απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του (ιστ' 14). Κατά την παράδοση έγινε επίσκοπος Δαλματίας και απεβίωσε ειρηνικά. Στον Συναξαριστή Delehaye καλείται Έρμυλος. Στον δε Παρισινό Κώδικα 13 φ. 296 η μνήμη του φέρεται κατά την 8η Απριλίου μετά του Ηρωδίωνος, Ασύγκριτου, Φλέγοντος, Ρούφου, Επαφρά και Αγάβου.
Ο Όσιος Δομέτιος
Ο Όσιος Δομέτιος κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 363 μ.Χ. Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τον βίο του Οσίου.

Ο Άγιος Δίων ο ΜάρτυραςΟ Άγιος Μάρτυρας Δίων τελειώθηκε διά μάχαιρας. Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τον βίο του Αγίου Μάρτυρα.


Οι Άγιοι Φηλικίτη, Ερένια, Ρογάτος, Φίλιξ, Ρογάτος, Βεάτος, Ουρβανός, Σιλβάνος και Μαμμίλος οι ΜάρτυρεςΟι Άγιοι αυτοί μάρτυρες, που αναφέρονται στο Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο, μαρτύρησαν κατ' άγνωστο χρόνο στην Αφρική.