Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010

Ο Άγιος Ευλάμπιος
Ο Άγιος Ευλάμπιος μαρτύρησε στην Παλαιστίνη διά ξίφους.Ο Άγιος Αρχέλαος και οι μαζί μ' αυτόν Εκαντόν πενήντα δύο μάρτυρες
Οι Άγιοι μαρτύρησαν δια ξίφους. (Στο Κουτλουμουσιανό Μηναίο οι μάρτυρες αριθμούνται Εκατόν σαράντα δύο).


Ο Άγιος Θεόφιλος ο Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Καισαρείας
Ο Άγιος Θεόφιλος ήταν Επίσκοπος Καισαρείας της Παλαιστίνης. Έλαβε μέρος σε Σύνοδο που συγκλήθηκε στην Παλαιστίνη για τον καθορισμό της ημέρας του εορτασμού του Πάσχα. Μαρτύρησε επί αυτοκράτορα Κομμόδου (180 - 192 μ.Χ.).Ο Άγιος Νέστωρ


Ο Άγιος Νέστωρ ήταν πατέρας του Αγίου Κόνωνος του Ισαύρου (βλέπε ίδια ημέρα). Σύζυγός του ήταν η Νάδα. Στην αρχή ήταν ειδωλολάτρες. Όμως με την Χάρη του Θεού, ο υιός του Άγιος Κόνων τους οδήγησε στην Χριστιανική πίστη και τους βάπτισε.
Ο Άγιος Νέστωρ μαρτύρησε λαμβάνοντας το στέφανο της δόξης του Κυρίου.