Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

Ο Όσιος Παύλος ο Υπάκουος ο «εν τω Σπηλαίω»

Δεν έχουμε λεπτομέρειες για τον βίο του Οσίου.