Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011

Ο Άγιος Ιωάννης του Ροστώφ

Ο Άγιος Ιωάννης ήταν Ρώσος στην καταγωγή και δια Χριστόν σαλός.