Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

Οι Αγίες Σοφία και Ειρήνη

Οι Αγίες Σοφία και Ειρήνη μαρτύρησαν δια ξίφους.