Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

Η Αγία Πουλχερία η βασίλισσα


Η Αγία Πουλχερία η βασίλισσα εορτάζει την 17η Φεβρουαρίου, μαζί με τον σύζυγο της Μαρκιανό.