Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010

O Όσιος Σωφρόνιος
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη ζωή του Οσίου. Η μνήμη του αναφέρεται από τον Παρισινό Κώδικα 1578 και τον Delehaye, όπου καλείται επίσκοπος.