Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

Ο Άγιος Αβρίκιος ο Μάρτυρας


Ο Άγιος Μάρτυς Αβρίκιος (ή Αβίρκιος ή Αβέρκιος) τελειώθηκε διά ξίφους.

Ο Άγιος Αρσένιος Μητροπολίτης Ροστώβ

Ο Όσιος Αρσένιος (Ματσίεβιτς) γεννήθηκε στη Ρωσία, εξελέγη Μητροπολίτης της πόλεως Ροστώβ και κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 1772 μ.Χ.
Μνήμη Μεγάλου Σεισμού


Ο Σεισμός έγινε στην Αντιόχεια το έτος 1092 μ.Χ. Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το γεγονός.Ο Όσιος Μελέτιος Επίσκοπος Χαρκώβ

Βλέπε βιογραφία του την 12η Φεβρουαρίου.


Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Χιλιάδες Μάρτυρες

Οι Άγιοι αυτοί Μάρτυρες κάηκαν από τους Μαμελούκους Τούρκους τον 13ο αιώνα μ.Χ.

Οι Άγιοι Καιράλιος, Πουπούλιος, Γάιος και Σεραπίων οι Μάρτυρες

Οι Άγιοι αυτοί Μάρτυρες, μαρτύρησαν στην Αλεξάνδρεια.

Οι Άγιοι Μακάριος, Ρουφίνος, Ιούστος και Θεόφιλος οι Μάρτυρες
Οι Άγιοι αυτοί μαρτύρησαν στη Ρώμη το έτος 250 μ.Χ. επί αυτοκράτορα Δεκίου (249 - 251 μ.Χ).


Οι Άγιοι Νυμφάς και Εύβουλος οι Απόστολοι

Οι Άγιοι Απόστολοι Νυμφάς και Εύβουλος ήταν μαθητές του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος μνημονεύει τον μεν Απόστολο Νυμφά, που διέμενε στις Κολοσσές ή στη Λαοδικεία, στην προς Κολοσσαείς επιστολή (Kολ. δ΄, 15), τον δε Απόστολο Εύβουλο, που ήταν μετά του Παύλου, στην προς Τιμόθεον Β' Επιστολή (β΄ Tιμ. δ΄, 21).
Και οι δύο απεβίωσαν ειρηνικά.
Ο Άγιος Γεώργιος ο Ομολογητής Επίσκοπος Δεφέλτου
Ο Άγιος Γεώργιος είναι άγνωστος στους Συναξαριστές. Αναφέρεται στο Λαυριωτικό Κώδικα Ε 152 φ. 367α. Αγωνίσθηκε ως Επίσκοπος της Εκκλησίας του Χριστού κατά των αιρετικών Μονοθελητών, τον 7ο αιώνα μ.Χ. και υπέμεινε πολλές δοκιμασίες από τους Σκύθες, για την προσήλωσή του στην ορθόδοξη πίστη και ευσέβεια.Οι Άγιοι Έξι Μάρτυρες εξ Αιγύπτου


Οι Άγιοι αυτοί Μάρτυρες, τελειώθηκαν διά ξίφους στην Αίγυπτο.Ο Όσιος Βάρσος Επίσκοπος Δαμασκού


Ο Όσιος Βάρσος ήταν Επίσκοπος Δαμασκού και κοιμήθηκε με ειρήνη.