Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

Αγάπα με την ψυχή σου


Πρέπει να αγαπάμε μέσα από την ψυχή μας κάθε άνθρωπο, αλλά να έχουμε αναθέσει τις ελπίδες μας μόνο στον Θεό και με όλη τη δύναμή μας μόνο στον Θεόν και με όλη τη δύναμή μας αυτόν υπηρετούμε.
Γιατί εφ'όσον ο Θεός μας συντηρεί, και οι φίλοι όλοι  θα μας προστατεύουν, οπότε οι εχθροί όλοι θα είναι ανίσχυροι απέναντί μας.
Όταν όμως ο Θεός μας εγκατελείπει, τότε όλοι οι φίλοι μας αποστρέφονται και οι εχθροί μας γίνονται ισχυρότεροί μας.